Skip to main content

Omgevingswet

Gepubliceerd op: donderdag 28 december 2023 | 9:38

In Nederland gaan 2 nieuwe wetten gelden vanaf 1 januari: de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). U krijgt hiermee te maken als u plannen heeft om iets te veranderen in uw leefomgeving, bijvoorbeeld als u (ver)bouwplannen heeft.

Dit zijn de  belangrijkste veranderingen

 • Kwaliteitsborger inschakelen
  U of uw aannemer moet zelf een kwaliteitsborger inschakelen en betalen. Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke controleur. Hij controleert het bouwtechnische deel van uw plan: vooraf, tijdens de bouw en na afloop. Voor 2024 geldt dit alleen bij nieuwbouw. Vanaf 2025 ook voor verbouwingen.
 • Kosten veranderen
  De kosten die u aan de gemeente betaalt (leges) veranderen. Dat is ieder jaar zo. Maar nu zijn er extra veranderingen. De reden is dat de kwaliteitsborgers het bouwtechnische deel controleren bij bepaalde vergunningen.
 • Een nieuw Omgevingsloket
  Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket. Hier vraagt u uw vergunning(en) aan.
 • Geen bestemmingsplannen, maar een omgevingsplan
  Er zijn vanaf 1 januari 2024 geen bestemmingsplannen meer. Er komt 1 omgevingsplan voor de hele gemeente Geertruidenberg. Wij toetsen uw aanvraag aan het omgevingsplan. De regels in het omgevingsplan zijn gelijk of makkelijker geworden.
 • Geen vergunningen van rechtswege
  Er ontstaat geen vergunning van rechtswege meer. Dit betekent dat een vergunningsaanvraag niet meer automatisch wordt goedgekeurd als de beslistermijn verloopt.

Meer informatie vindt u op onze website
U vindt uitgebreidere informatie op onze website onder de pagina 'wat is de omgevingswet?'.