Skip to main content

Bedrijventerreinen kwalitatief aantrekkelijk houden

Gepubliceerd op: dinsdag 17 januari 2023 | 13:12

De gemeente Oosterhout wil samenwerking op bedrijventerreinen en kantorenparken financieel ondersteunen. Daarom roept zij een subsidieregeling in het leven. Doel van de regeling is om de terreinen richting de toekomst kwalitatief aantrekkelijk te houden. Voor een periode van vier jaar is jaarlijks € 50.000 aan subsidie beschikbaar.

De ondernemers op bedrijventerreinen en kantorenparken zorgen voor veel banen in Oosterhout. Het is belangrijk dat deze terreinen kwalitatief aantrekkelijk blijven om te ondernemen. Daarom kent de gemeente subsidie toe aan bedrijvenverenigingen om plannen te ondersteunen die samenwerking op terreinen bevorderen (bijvoorbeeld via parkmanagement), veiligheid verhogen of de kwaliteit van de terreinen versterken. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om verduurzaming, vergroening en betere bereikbaarheid.

Wethouder Dees Melsen:
“Een kwalitatief aantrekkelijk bedrijventerrein is schoon, heel en veilig. Goede samenwerking is daarvoor noodzakelijk. De bedrijventerreinen kunnen we daardoor naar de toekomst kwalitatief aantrekkelijk, duurzaam en veilig houden. Met de subsidieregeling willen we Oosterhoutse ondernemers op weg helpen in die belangrijke ontwikkeling.”

Grote behoefte
Uit gesprekken met onder andere werkgeversorganisaties bleek dat er grote behoefte is aan een dergelijke regeling. Regelmatig wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit en veiligheid van de terreinen. Arie Rietveld, directeur Rietveld Logistics en voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Amerstreek:

“Een goede bedrijfsomgeving reikt verder dan je voordeur. In zaken als gezamenlijke camerabeveiliging en parkmanagement zit grote meerwaarde. Hartstikke mooi dat de gemeente dat belang ook ziet.”

Stimuleren van samenwerking
De regeling is zo opgebouwd dat op bedrijventerreinen waar veel bedrijven lid zijn en samenwerken, meer subsidie krijgen. Voor grote bedrijventerreinen (Weststad, Vijf Eiken en Statendam) is € 7500 tot maximaal € 20.000 beschikbaar, voor kleinere bedrijventerreinen en kantorenparken € 2000 tot € 3000. Op Weststad is sinds 2017 sprake van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) waaraan alle ondernemers een bijdrage leveren. Wethouder Dees Melsen: “Een mooi voorbeeld hoe ondernemers in gezamenlijkheid werken aan veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte op het bedrijventerrein. Met de nieuwe regeling willen we ook op andere terreinen samenwerking stimuleren.”