Skip to main content

€ 106 miljoen extra voor startende bedrijven in techsector

Gepubliceerd op: woensdag 28 december 2022 | 10:28

Nederlandse startups in de vroege fase kunnen een beroep doen op € 106 miljoen extra durfkapitaal: geld dat 9 Seed Capital-fondsen investeren in startende creatieve en techbedrijven. De fondsen bieden start-ups 'smart capital': kapitaal én kennis. Private, ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in, de overheid verdubbelt hun inleg.

€ 32 miljoen van het investeringskapitaal komt van de voorjaarstender 2022 van de Seed Capital-regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. € 21 miljoen komt van een specifieke tender binnen deze regeling voor deep tech.

9 nieuwe Seed Capital-fondsen
Startups kunnen bij de volgende 9 nieuwe fondsen terecht als zij op zoek zijn naar een investeerder voor hun onderneming:

Positron Ventures Seed Fund B.V.
Dit fonds focust zich op deep tech-startups en hardware, met een hoog technologisch risico en een toepassingsgebied in milieu en gezondheidszorg. Het fonds heeft een investeringsbudget van € 13,5 miljoen.

Curie Capital 3 B.V.
Dit fonds richt zich op de sector Life Sciences & Health (LSH). Met onder meer specifieke aandacht voor de ontwikkelingsfase (TRL 3-7) van nieuwe, of duidelijk betere geneesmiddelen, medische apparaten en technologieplatforms. Het fonds heeft een investeringsbudget van € 12 miljoen.

Antler Netherlands Seed Fund B.V.
Dit fonds heeft een investeringsbudget van € 10 miljoen voor startende ondernemingen met een specifieke technologiecomponent om innovatie, concurrentiële differentiatie en schaalbaarheid te verzekeren.

imec.istart NL Seed Fund B.V.
Dit fonds richt zich op de gezondheidszorg (eHealth & medtech), agrifood, industry 4.0 (o.a. smart manufacturing en slimme machinebouw), energie en de energietransitie. Het fonds heeft een investeringsbudget van € 10 miljoen.

Curiosity Seed Fund B.V.
Dit fonds heeft een investeringsbudget van € 12 miljoen voor oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

SV Holdco B B.V.
Dit fonds investeert in missiegedreven technostarters in de circulaire economie, cleantech, duurzame mobiliteit en food- & agritech. Het fonds heeft een investeringsbudget van € 6,5 miljoen.

Cottonwood Dutch Seed Fund B.V.
Dit fonds investeert in gepatenteerde deeptech (hardware) technostarters binnen de 6 topsectoren: Chemie, High-Tech Systemen & Materialen, Topsector Life Sciences & Health, Topsector Logistiek, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Water. Het fonds heeft een investeringsbudget van € 10 miljoen.

DeeptechXL Seed Fund B.V.
Dit fonds richt zich op startups die zich bezighouden met engineering- en fabricatietechnologieën, geavanceerde materialen, fotonica en lichttechnologieën, quantumtechnologieën, digitale technologieën, en nanotechnologieën. Het fonds heeft een investeringsbudget van € 18 miljoen.

Graduate Entrepreneur Deep Tech Seed Capital B.V.
Dit fonds heeft een investeringsbudget van € 14 miljoen voor deep techbedrijven actief in kunstmatige intelligentie, MedTech, chips en sensors, en energie.

Dit is Seed Capital
Private geldschieters en de overheid vullen via Seed Capital gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. Het Rijk geeft via de regeling een renteloze geldlening aan een investeringsfonds, met een maximale looptijd van 12 jaar. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg.

Bent u als start-up op zoek naar een investeerder? Dan kunt u rechtstreeks bij de investeringsfondsen terecht.