Skip to main content

Blog: Hoe interessant is een B.V. straks ?

Hoe interessant is een BV straks?  

Alle ondernemers moet een keuze maken over de rechtsvorm waarin zij hun onderneming willen drijven. In hoofdlijn kan hierbij  gekozen worden uit een rechtsvorm zonder beperkte aansprakelijkheid (zoals de eenmanszaak of de vennootschap onder firma) of een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid (zoals de BV of de NV).  

Afwegingen die hierbij gemaakt worden kunnen juridisch (loopt mijn privévermogen gevaar door de ondernemingsactiviteiten) of fiscaal (hoe betaal ik zo min mogelijk belasting) van aard zijn. Een aanpassing van de geldende juridische of fiscale regels kan ertoe leiden dat de in het verleden gemaakte keuze voor de rechtsvorm herzien moet worden.

Vanaf 2020 worden een aantal tarieven en aftrekposten in de belastingwetgeving aangepast, waardoor het onderbrengen van de ondernemingsactiviteiten in een BV sneller aantrekkelijk kan worden.  

BV’s betalen op momenteel over de eerste € 200.000 19% vennootschapsbelasting. Over het meerdere is het tarief in 2019 25%. Met een tussenstapje in 2020 dalen deze tarieven in 2021 uiteindelijk in naar 15 en 20,5%. 

Indien u als eigenaar van de BV de winst uit de BV haalt dient er nog een aanvullende heffing betaald te worden in de inkomstenbelasting. Het tarief van deze aanvullende heffing bedraagt nu 25% en stijgt uiteindelijk naar 26,9% in 2021. Het netto-effect van deze tariefsaanspassingen voor de BV ondernemer is een daling van zo’n 1,5%.

Ook voor de ondernemer met een eenmanszaak komen er een aantal tariefsaanpassingen aan. Zo dalen de tarieven in de inkomstenbelasting in 2021 naar 37,05% tot een inkomen van € 68.507 en 49,05% over het meerdere. Daarnaast vindt er ook een verschraling plaats van de fiscale aftrekposten. 

Ondernemers met een eenmanszaak kennen een aantal specifieke aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, de MKB winstvrijstelling en de meewerkaftrek. Op dit moment leveren deze aftrekposten een fiscaal voordeel op wat gelijkt ligt aan het toptarief dat betaald wordt over de behaalde winst (in 2019 maximaal 51,75%). Dit gaat echter de komende jaren veranderen. Met een aantal tussenstappen vanaf 2020 wordt dit fiscale voordeel afgebouwd naar maximaal 37,05% in 2023.

De overstap naar de BV wordt de komende jaren door alle fiscale maatregelen eerder voordelig. Met name ondernemers die getroffen worden doordat hun fiscale faciliteiten nog slechts tegen 37,05% verrekend kunnen worden moeten nagaan of overstappen naar een BV voordeliger is.

mr W.M.A.M. Mulders belastingadviseur
Vermetten & De Wolf accountants| adviseurs

Wil je een advies op maat voor jouw specifieke situatie? Neem dat contact op.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.