Skip to main content

Gemeente Geertruidenberg: Vergoeding controle coronatoegangsbewijs

Gepubliceerd op: donderdag 02 juni 2022 | 11:50

In aanvulling op de CTB regeling van 2021, waarbij ondernemers en verenigingen in aanmerking kwamen voor een vergoeding voor de controle op het CTB, is er vanuit het Rijk opnieuw geld beschikbaar gesteld voor een vergoeding op de controle op het CTB in 2022.

Heeft u in de periode van 1 januari 2022 t/m 25 februari 2022 extra kosten gemaakt voor de controle op het coronatoegangsbewijs? Dan kunt u die kosten onder bepaalde voorwaarden bij ons declareren. Dit geldt voor horecaondernemers, evenementenorganisatoren, sportverenigingen/sportaccommodaties en culturele centra waar destijds een coronatoegangsbewijs verplicht was.

Aanvraag indienen (DIGD)
Aanvraag indienen (eHerkenning)

Zo vraagt u de subsidie aan

 • Aanvragen kunt u indienen tot en met 14 juni 2022.
 • U krijgt subsidie als u een volledig ingevuld aanvraagformulier (inclusief complete en correcte facturen indient).
 • Aanvragen die na deze datum binnen komen of aanvragen die na deze datum niet compleet zijn, nemen we niet in behandeling.
 • U vult uw gegevens de meerkosten die u specifiek voor de coronatoegangsbewijscontrole heeft gemaakt voor de periode van 1 januari tot en met 25 februari 2022 in.
 • Als bijlage stuurt u de bewijsstukken voor de gevraagde subsidie mee, bijvoorbeeld een factuur. Aanvragen zonder juiste bijlagen/bewijsstukken nemen we niet in behandeling.

Deze kosten komen in aanmerking

 • Loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 • Vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met loonkosten
 • Bij externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 • Materiële kosten die nodig zijn voor de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument
 • Btw (voor zover deze verschuldigd is over de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt)

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze btw kunt u geen beroep doen op het btw-compensatiefonds

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de vergoeding

 • Kosten voor verplichtingen die u bent aangegaan voor 1 januari 2022
 • Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
 • Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds

Hoogte van de subsidie
We verstrekken subsidie op basis van evenredige verdeling van het totale subsidiebedrag over de aanvragen die we ontvangen tot met 1 juni 2022. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag krijgt dan u aangevraagd heeft. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn gesloten is.