Skip to main content

Regeling verruiming terrassen verlengd en aangepast

Gepubliceerd op: dinsdag 25 januari 2022 | 11:20
Het college van de gemeente Drimmelen verlengt de regeling voor de horeca om te werken met verruimde terrassen voor heel 2022. De regeling is ingevoerd in mei 2020, toen afstand houden verplicht werd op terrassen vanwege de coronapandemie. Wethouder Lieke Schuitmaker: “Met deze regeling kunnen ondernemers ook met 1,5 meter-maatregelen, toch een redelijke hoeveelheid mensen op het terras ontvangen als de terrassen straks weer open mogen. We hopen trouwens écht dat dat snel weer kan, want een beetje perspectief voor de horeca is broodnodig.”

Gemeenteraad
De gemeenteraad verzocht het college om de verruiming van de terrassen ook voor 2022 mogelijk te maken, om de mogelijkheden te onderzoeken om geen precario (‘gemeentebelasting’ op de terrassen) en huur te heffen en om de verruiming ook permanent te maken waar mogelijk. Het college heeft hierover inmiddels dus een eerste besluit genomen. Er blijven wel voorwaarden aan verbonden aan de terrasuitbreiding, zoals dat er geen onredelijke overlastsituaties of bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties ontstaan. De exacte voorwaarden staan op de website van de gemeente.

Precario
Voor de uitbreiding van de terrassen zal bij de horecaondernemers in 2022 geen precario in rekening worden gebracht. Later in het jaar zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor de huur en precario voor de reguliere terrassen over het belastingjaar 2022. 

Oproep aanvragen permanente terrasuitbreiding
Het college verzoekt horecaondernemers die een permanente uitbreiding van het terras willen, om in 2022 voor 1 oktober een wijziging van de exploitatievergunning in te dienen. Bij de beoordeling moet blijken of de locatie voor de permanente uitbreiding van het terras daarvoor geschikt is. Daar waar mogelijk zal het college maatwerk verrichten.