Skip to main content

Specifieke wetgeving voor aardwarmte

Gepubliceerd op: vrijdag 30 juni 2023 | 12:54

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. Tot en met vandaag is er voor aardwarmte hetzelfde stelsel als voor bijvoorbeeld gaswinning. Omdat aardwarmte anders werkt dan andere mijnbouwactiviteiten is er nu specifieke wetgeving met bijvoorbeeld een afzonderlijke vergunningsstructuur. Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht en handhaaft op de veiligheid voor mens en milieu.

De verwachting is dat er de komende jaren op meer plekken deze vorm van duurzame energie wordt gebruikt. Op dit moment zijn er zo’n 25 aardwarmteprojecten in Nederland. De meeste daarvan zijn voor glastuinbouw, en sommige voor het verwarmen van woningen. Aardwarmte, ook wel geothermie, maakt gebruik van warm water vanuit minimaal 500 meter onder de grond om gebouwen te verwarmen. Om aardwarmte in de gebouwde omgeving op de juiste plek te brengen is een warmtenetwerk (zoals stadsverwarming) nodig. De techniek heeft veel potentie om duurzame warmte te leveren aan woningen, glastuinbouw en de industrie.

Kennis en ervaring delen

Om ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring over aardwarmte goed gedeeld wordt, gaat EBN (financieel) deelnemen in aardwarmteprojecten. EBN is een publiek energiebedrijf met de Staat als enige aandeelhouder.

Extra checks

De aangepaste wetgeving sluit beter aan op de praktijk van aardwarmte en maakt onder andere de financiële check voor bedrijven die aardwarmteprojecten willen opstarten concreter. Hierdoor weten betrokkenen en omwonenden zeker dat er voldoende geld is voor het project, maar ook voor eventuele schade. Daarnaast bevat de wetgeving nieuwe regels om de grondwaterkwaliteit te beschermen.