Skip to main content

Extra geld naar culturele instellingen

Gepubliceerd op: dinsdag 21 september 2021 | 10:08

Coronacompensatie steun in de rug

Culturele instellingen krijgen een financiële steun in de rug. Culturele instellingen en verenigingen hebben vanwege de lockdown en de andere beperkende maatregelen het afgelopen jaar de deuren moeten sluiten of hun activiteiten moeten staken of aanpassen. Een direct gevolg hiervan is het verlies aan inkomsten en extra kosten die zijn gemaakt om aan de maatregelen te kunnen voldoen. In totaal heeft het college ruim €245.000 toegekend vanuit het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor coronacompensatie aan culturele instellingen. Ruim €222.000 blijft beschikbaar voor toekomstige claims en versterking van het culturele leven in de toekomst.

Wethouder Clèmens Piena: ‘Naast financiële gevolgen heeft de lockdown ook gevolgen voor de betrokken vrijwilligers en medewerkers gehad. Met deze financiële steun in de rug, gunnen we iedereen een vliegende herstart van de activiteiten. We hebben het gemist elkaar te kunnen ontmoeten tijdens cursussen, repetities of optredens. Die ontmoetingen kunnen nu steeds vaker weer plaatsvinden.’

De gemeente compenseert organisaties en verenigingen voor de geleden (en mogelijk nog te leiden) financiële schade en stelt ze in staat te stellen hun activiteiten toekomstbestendig te maken. Om het bezoek en deelname aan culturele instellingen te stimuleren, maakt de gemeente ook een bedrag vrij voor een promotiecampagne voor de culturele voorzieningen in Oosterhout.

In 2020 zijn de cultureel (maatschappelijke) organisaties in Oosterhout gecompenseerd voor de huur tijdens de lockdown (april t/m juni 2020). Dit gebeurt ook voor de vijf maanden lockdown in 2021. Theek5 kon al eerder de deuren openen en ontvangt 1 maand huur. De compensatie van de huren bedraagt in totaal ruim €195.000.

Theater De Bussel heeft aangegeven geen compensatie nodig te hebben, omdat zij ondersteuning hebben ontvangen vanuit landelijke fondsen.

Als blijk van waardering krijgen culturele verenigingen waarmee de gemeente een structurele subsidierelatie heeft een eenmalige bijdrage van €500 (tot 25 leden) of €1.000 (25 of meer leden).