Gemeentelijk huishoudboekje laat plus zien over 2020

Gepubliceerd op: dinsdag 25 mei 2021 | 12:35

De gemeente Drimmelen heeft de rekening over het coronajaar 2020 opgemaakt en heeft een
overschot van 282.000 euro. Wethouder financiën Harry Bakker spreekt van een mooi resultaat.
“Verreweg het meeste wat we beloofden hebben we gedaan, ondanks corona. Tegelijk wisten we de
lasten voor onze inwoners laag te houden. Nu hoop ik dat we snel terug naar normaal kunnen,” aldus Bakker, die de sportfaciliteiten in de dorpen een groot deel van het jaar op slot zag zitten.

Gestaag doorgewerkt
“Centraal stond natuurlijk de bestrijding van het coronavirus en het opvangen van de gevolgen hiervan voor de lokale samenleving, waar veel tijd en energie naartoe is gegaan”, vertelt Bakker.
“Ondertussen zijn we verder gegaan met de oplevering van de gerenoveerde zwembaden de Randoet en het Puzzelbad, met het bouwen van woningen, hebben we grote stappen gezet voor de
energietransitie en op het gebied van duurzaamheid, we zijn begonnen met een nieuw bos, we
hebben het Beverpad verlengd, geïnvesteerd in de zorg en in toerisme en vrijetijdseconomie. Ook zijn we begonnen met de vernieuwing van ons economisch beleid.”

Bestrijding coronavirus
Het is de eerste jaarrekening met een ‘coronaparagraaf’. Hierin schenkt het college aandacht aan het effect van de uitbraak van COVID-19 op de gemeente, zoals op welke punten het beleid wijzigde door het coronavirus. Wethouder Bakker: “Wat corona wel heeft veroorzaakt is dat we onze
burgerparticipatie digitaal moesten organiseren. Dat betekende dat we veel dingen heel anders
moesten doen. Gelukkig konden veel inwoners daar goed in meegaan.”

Meevaller
Naast enkele kleinere meevallers, zoals de opbrengst van de verkoop van landbouwgrond en
reststroken, kwam de grootste meevaller met de decembercirculaire van het Rijk. De hierin vermelde uitkering uit het gemeentefonds bleek veel groter dan verwacht. Het positieve resultaat gaat naar de algemene reserve. De raad behandelt de jaarrekening inhoudelijk in de raadsvergadering van 3 juni 2021.

Amerstreek Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Amerstreek Business Plaza is om ondernemers uit de regio Amerstreek een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL