Skip to main content

Kunt u financiële ondersteuning gebruiken voor uw noodzakelijke kosten?

Gepubliceerd op: dinsdag 09 maart 2021 | 13:20

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Wat is TONK?

TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Met deze regeling helpt de gemeente u als u door de coronamaatregelen minder inkomen heeft én u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om uw huur- of hypotheekkosten en de kosten voor bijvoorbeeld gas en elektriciteit. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020.
  • Het verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
  • U heeft op dit moment minder dan € 31.340,- aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen of bitcoins.

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur (verminderd met eventueel ontvangen huurtoeslag) of hypotheek en de kosten voor gas en elektriciteit bedragen samen meer dan € 750,- per maand.
  • De maximale tegemoetkoming op basis van onze beleidsregels bedraagt maximaal € 500,- per huishouden per maand.

Hoelang kunt u TONK krijgen?
U krijgt maximaal 6 maanden TONK tot en met juni 2021. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. Als u TONK op 1 april 2021 aanvraagt, kunt u ook nog TONK voor januari, februari en maart krijgen als dat nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. De maximale tegemoetkoming is € 500,- per huishouden per maand. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

de hoogte van uw (woon)kosten;
uw inkomen op dit moment;
welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

TONK houden of lenen
U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt. Bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Aanvragen
Het aanvragen kan via de pagina TONK aanvragen