Waar komt de nieuwe PLUS supermarkt in Geertruidenberg?

Gepubliceerd op: dinsdag 08 december 2020 | 13:21

De PLUS supermarkt aan het Schonckplein heeft een belangrijke functie voor de inwoners van Geertruidenberg. Omwonenden zijn over het algemeen blij met de supermarkt. Maar door beperkingen op deze locatie kan de PLUS haar klanten in de toekomst niet op de juiste manier bedienen. De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners van de kern Geertruidenberg kunnen blijven beschikken over een eigen supermarkt. Daarom wordt er gezocht naar een nieuwe locatie.

De zoektocht naar de beste locatie
In september 2019 nodigden we inwoners uit in de Schattelijn om mee te praten over mogelijke nieuwe locaties voor de supermarkt. Daarna voerden wij diverse gesprekken met betrokken inwoners en organisaties om voorkeuren en mogelijke bezwaren zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Ook konden inwoners via een online enquête hun voorkeuren voor de nieuwe locatie aangeven. Meer dan 200 mensen maakten hiervan gebruik. Uiteindelijk leverde deze inspanning maar liefst 21 mogelijke of gewenste locaties op.

Van 21 naar 10 locaties
Al die locaties zijn inmiddels onderzocht. Eerst is gekeken of ze voldoen aan de eisen die aan de nieuwe supermarkt worden gesteld. Die zijn duidelijk. De totale locatie moet ca. 4.000 m2 groot met ca. 80 parkeerplaatsen. Het bruto vloeroppervlak van de supermarkt moet ca 1.600 m2 zijn. En natuurlijk moet de locatie ook beschikbaar zijn. Op basis hiervan bleven er van de 21 nog 10 mogelijke nieuwe locaties over.

Van 10 naar 4 locaties
Ook PLUS heeft natuurlijk nadrukkelijk naar de locaties gekeken. Voor hen vielen 3 locaties af omdat zij op die plekken geen rendabele supermarkt kunnen exploiteren. Ook de gemeente streepte op voorhand een locatie weg, omdat deze zich in een belangrijke ecologische zone bevindt. Ook schakelden we een onafhankelijke stadsgeograaf in van het bureau Stadskracht. Deze heeft de overgebleven locaties beoordeeld op  bereikbaarheid, het versterken van andere functies en stedenbouwkundige inpasbaarheid. Dit heeft geleid tot 4 locaties die onderzocht zijn. U zie de 4 locaties op de overzichtsfoto.

  1. Oude Stadsweg 2
  2. Kloosterstraat-Stadsweg
  3. Emmaweg-Centraleweg
  4. Weergang-Frederik Hendrikwal

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek besloten de gemeenteraad en het college van B&W dat de locaties aan de Oude Stadsweg 2 en de Emmaweg-Centraleweg overblijven.

Besluit gemeente in 2021
Er zijn nog 2 locaties over. De verwachting is dat een definitief besluit valt in april 2021. In de tussentijd kunt u als inwoner een advies geven over de beste locatie. Uiteraard moeten nog de juiste (planologische) procedures doorlopen worden en vergunningen worden afgeven om een supermarkt op de gekozen locatie te kunnen realiseren.

Praat mee via de online enquête
Net als bij de start van de zoektocht naar mogelijke locaties, vraagt de gemeente aan u als inwoner om mee te denken en te praten over de locatie waar de PLUS supermarkt komt. Dat kan via een online enquête. U kunt aangeven welke van de 2 locaties uw voorkeur heeft. Maar ook voor- en nadelen van de verschillende locaties kunnen er worden ingevuld. De informatie uit de enquête wordt (door de gemeenteraad) meegewogen in het besluit.

Amerstreek Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Amerstreek Business Plaza is om ondernemers uit de regio Amerstreek een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL