Hoe ziet Oosterhout er uit na de coronacrisis?

Gepubliceerd op: maandag 18 mei 2020 | 9:47

We zitten er nog middenin, maar op een dag zal de coronacrisis toch uitgewoed zijn. De grote vraag is: wat is de impact van de coronacrisis op de toekomst van Oosterhout? De gemeente Oosterhout wil zich graag voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid na het coronatijdperk. Zowel op de korte termijn als op de langere termijn. Deze operatie wordt Corona Impact Analyse (CIA) genoemd.

Vragen die daarbij gesteld kunnen worden: wat betekent de crisis voor de Oosterhoutse manier van samenleven, wat is het effect op economie en de bedrijven, welke (nieuwe) inzichten op het gebied van zorg en welzijn brengt de crisis ons, op welke manier verandert de crisis de wijze waarop wij nadenken over onderwijs en kinderopvang? Die vragen wil het Oosterhoutse gemeentebestuur beantwoorden met de deskundigen en betrokkenen die in elk veld werkzaam zijn. Een groot aantal ondernemers en vertegenwoordigers van grote organisaties krijgt dan ook op korte termijn een uitnodiging om mee te praten in een regiegroep.

Er zijn twaalf regiegroepen in het leven geroepen in drie belangrijke domeinen van gemeentelijk beleid:

Wonen, Werken en Vrije Tijd.

  • Onder Wonen vallen regiegroepen als woningbouwstrategie en energietransitie.
  • Onder Werken wordt gesproken in regiegroepen als arbeidsmarkt, bedrijvigheid, binnenstad en citymarketing.
  • Onder Vrije Tijd wordt gesproken regiegroepen sport, cultuur, evenementen en leisure.

De uitkomsten van deze gesprekken vormen, samen met relevante onderzoeksdata, de basis voor een brede analyse die begin juli met de gemeenteraad besproken wordt.

De Oosterhoutse gemeenteraad heeft anderhalf jaar geleden de, maatschappelijk breed gedragen, toekomstvisie Oosterhout 2030 vastgesteld. Het toekomstbeeld dat hierin geschetst wordt, is nog steeds van kracht. Het is voor het gemeentebestuur leidend bij de verdere uitrol van de Corona Impact Analyse: welke (nieuwe of andere) stappen moeten we nu gaan zetten om het toekomstbeeld uit Oosterhout 2030 te kunnen realiseren.

Amerstreek Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Amerstreek Business Plaza is om ondernemers uit de regio Amerstreek een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL