Gemeente geeft al ruim miljoen aan voorschotten uit

Gepubliceerd op: maandag 04 mei 2020 | 10:00

De gemeente Oosterhout heeft tot nu toe een bedrag van € 1.012.306 ,- miljoen uitbetaald aan ondernemers die door de coronacrisis in acute geldnood zijn terecht gekomen. In totaal zijn er nu 744 aanvragen gedaan door Oosterhoutse ondernemers bij de gemeente. Hiervan heeft de gemeente er inmiddels 588 afgehandeld waarbij in 517 gevallen ook een voorschot of lening is toegekend. Bij toekenning wordt de eerste betaling zo snel mogelijk gedaan.

Op 22 april 2020 is de Tozo officieel in werking getreden, de regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Vooruitlopend op de definitieve regeling is de gemeente Oosterhout al op 25 maart gestart met een voorschotregeling. Op grond hiervan kan een voorschot op de periodieke uitkering worden aangevraagd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een regeling op basis van de Participatiewet en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Tozo kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een periodieke uitkering waarbij het inkomen van de ondernemer wordt aangevuld tot het sociaal minimum zonder dat hierbij een vermogenstoets en inkomenstoets van de partner plaatsvindt. Het tweede onderdeel is een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157,- voor het opvangen van liquiditeitsproblemen. In tegenstelling wat soms gedacht wordt is de Tozo niet alleen bedoeld voor ZZP-ers, maar voor alle zelfstandig ondernemers die door de coronamaatregelen geconfronteerd zijn met een inkomensterugval tot onder het sociaal minimum.

Een aanvraag voor de Tozo kan worden ingediend via de website www.oosterhout.nl. Ondernemers die het voorschot al hebben aangevraagd hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. De voorschotregeling wordt dan omgezet naar de Tozo.

Amerstreek Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Amerstreek Business Plaza is om ondernemers uit de regio Amerstreek een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL