Gemeente bekrachtigt samenwerking voor bedrijventerrein Everdenberg-Oost

Gepubliceerd op: maandag 02 maart 2020 | 9:44

De voorbereidingen voor het bedrijventerrein Everdenberg Oost zijn in volle gang. De bedoeling is dat in het 4e kwartaal van 2020 de eerste bedrijven hier hun deuren zullen openen. De gemeente Oosterhout gaat samen met ontwikkelaar Roozen van Hoppe het gebied exploiteren en uitgeven. In 2017 is hiervoor al een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het college van burgemeester en wethouders hebben nu besloten de samenwerking te bekrachtigen in de vorm van een CV/BV.

Verder zijn voor Everdenberg Oost de duurzaamheidsambitie en richtlijnen voor de uitgiften van de bedrijfskavels bepaald. De nieuw op te richten BV gaat zich inspannen om zoveel mogelijk bedrijven uit Oosterhout en de regio te kunnen faciliteren. Er wordt ingezet op een duurzame inrichting van het terrein en ook de bedrijven die zich gaan vestigen moeten inzetten op duurzame concepten. Daarnaast komt er een vorm van parkmanagement zodat het terrein in de toekomst goed en netjes blijft functioneren.

Duurzaamheidsambitie: elkaar versterken en energieneutraal
De gemeente en Roozen van Hoppe nemen diverse maatregelen om te komen tot een duurzaam bedrijventerrein. Deze maatregelen kunnen door de bedrijven samen worden benut om elkaar te versterken. Deze maatregelen zouden het bedrijventerrein energieneutraal maken of zelfs energieleverend.

Warmte en koude opslag, gasloos, zon- en windenergie
Zo komt er een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie waarmee warmte en koude worden opgeslagen en benut kan worden voor andere bedrijven met behoefte aan warmte of koeling.  Daarnaast wordt het bedrijventerrein geheel gasloos. Wel wordt de mogelijkheid open gehouden om een leiding aan te leggen die voor (bio-)gas of waterstof gebruikt kan worden.

Tenslotte worden de dakconstructies geschikt voor zonnepanelen en komt er onderzoek naar de kleine stadse windmolens om energie te leveren voor elektrisch vervoer.

Versterking economische structuur
Voor het bedrijventerrein Everdenberg-Oost hebben zich al 65 bedrijven gemeld. Voor de verkoop zullen gesprekken plaatsvinden met de gegadigden. De BV wil  bedrijven aantrekken die de economische structuur van Oosterhout versterken. Dat kan zijn doordat vestiging van het bedrijf veel arbeidsplaatsen of veel indirecte werkgelegenheid oplevert. Of goed aansluit bij al aanwezige bedrijven en deze daarmee versterkt. Verder wordt er gekeken naar wat een bedrijf doet op het gebied van maatschappelijk en innovatief ondernemen. En de mate waarin het bedrijf duurzaamheidsvoorzieningen wil toepassen.

Grondprijzen
De grondprijzen die gehanteerd zullen worden zijn marktconform en worden in overleg met Roozen van Hoppe bepaald. Naast de grondprijs worden ook kosten doorberekend voor het parkmanagement. 

Amerstreek Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Amerstreek Business Plaza is om ondernemers uit de regio Amerstreek een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL