Drimmelen ondertekent convenant Energie A16

Gepubliceerd op: maandag 15 juli 2019 | 12:45

Op 3 april 2019 hebben vertegenwoordigers van overheden, initiatiefnemers en dorps- en wijkraden hun handtekening gezet onder een nieuw convenant ‘Energie A16’. Daarmee gaven de partijen aan dat de samenwerking ook na de plaatsing van windmolens in dit gebied voortgezet wordt. De gemeente Drimmelen heeft in april het convenant nog niet ondertekend. Na de discussie in Drimmelen over de zonnevelden, was er meer tijd nodig voor het college om het gesprek over het convenant te voeren. Het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen heeft inmiddels besloten het convenant te ondertekenen. Namens het college zal wethouder Vissers zijn handtekening zetten onder het convenant Energie A16.
Op dinsdag 9 juli 2019 heeft het college besloten om in het belang van de bewoners in de omgeving van de te bouwen windmolens in de clusters Zonzeel en Klaverpolder langs de A16 het convenant Energie A16 te ondertekenen. Het college staat hiermee voor een zorgvuldige nazorg voor én met de inwoners in het project Wind A16 en wil graag samen regie houden op toekomstige ontwikkelingen.

De burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om bij de ondertekening van het convenant duidelijk te zijn over hun standpunt ten aanzien van grootschalige zonnevelden en zullen daarom een bijlage toevoegen bij de ondertekening van het convenant waarin zij hun standpunt beschrijven.

De realisatie van windenergie in de A16-zone heeft geleid tot een intensieve samenwerking tussen 4 gemeenten en de provincie op het vlak van de transitie naar duurzame energie, de ruimtelijke kwaliteit en de omgeving. De winsten van de windmolens komen deels ten goede aan de samenleving. Deze winsten worden ingezet om de energietransitie in het gebied te bevorderen.

Met dit nieuwe convenant worden afspraken gemaakt om de samenwerking in de zone rond de A16 voort te zetten. Naast de betrokken overheden is ook de samenwerking met andere partijen hiervoor van belang.

Amerstreek Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Amerstreek Business Plaza is om ondernemers uit de regio Amerstreek een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL