Aanbieding: QuickScan NEN 2767 onderhoud... inzicht in de “grote kostendragers”

  • Geldig vanaf: 24 december 2018
  • Verloopt op: 31 december 2021

Een QuickScan van vastgoed conform de NEN 2767 methodiek kan verschillende doelen dienen. Enerzijds kan een dergelijke conditiemeting van óf alleen daken, óf alleen schilderwerk (incl. kozijnen), óf alleen installaties enzovoorts, inzicht verschaffen in te verwachten grote(re) planmatige onderhoud– of vervangingskosten. Anderzijds kunnen bestaande meerjaren onderhoudsplannen zodoende op hoofdlijnen (lees: grote kostendragers) worden ge-audit en geactualiseerd. Daarnaast kan een QuickScan van één specifiek bouwkundig of installatietechnisch element in de vastgoedportefeuille, dienen als onderlegger voor gebundelde aanbesteding van werkzaamheden in één discipline. Gedegen informatie voor lagere inspectiekosten!

Zodoende is er inzicht in de hoeveelheden en activiteiten die projectmatig kunnen worden aanbesteed en uitgevoerd om de gebouwen in de gewenste conditie te houden, evenals in de daarvoor benodigde financiële middelen. Tevens kan een QuickScan als steekproef dienen om de noodzaak van integrale her-inspectie en actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen vast te stellen. Ook geeft een QuickScan een goede status quo van het onderhoud van vastgoed bij transactie (Structural Technical Due Diligence). De eerste audit bestaat uit het doorlopen van een korte vragenlijst. Vervolgens is op hoofdlijnen inzichtelijk waar eventuele verbeteringen zijn te realiseren in uw vastgoedbeheer. Vervolgens wordt een verbetervoorstel geformuleerd, zowel procesmatig in de diverse stadia van het onderhoudsmanagement als productmatig in de kwaliteit van uw vastgoed, inclusief kosten efficiency.

Tevens kunt u via eenzelfde vragenlijst een audit laten doen op de veiligheid en gezondheid van de gebruikers in uw gebouwen. Hierbij valt te denken aan aspecten als legionella, brandveiligheid, asbest, installaties en arbeidsomstandigheden. “Effectief onderhoudsmanagement en een integraal veilig gebouw zijn altijd kostenbesparend”. Eenmalig bieden wij u de mogelijkheid om een QuickScan NEN 2767 als pilot te reserveren. Indien wij vervolgens één of meer daaruit voortkomende verbetervoorstellen of een QuickScan van uw overige vastgoed voor u mogen uitvoeren, is de pilotopname gratis.

Mocht een eventuele vervolgopdracht voor u op dat moment niet tot de mogelijkheden behoren, dan wordt de vooraf overeengekomen prijs voor de QuickScan in rekening gebracht.

Amerstreek Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Amerstreek Business Plaza is om ondernemers uit de regio Amerstreek een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL